BUCUREŞTENII ÎMPART ORAŞUL CU PESTE 65.000 DE MAIDANEZI.

Într-o oră, doi oameni sunt muşcaţi de câini.

marți, 22 iulie 2014

Normele de aplicare a Legii 258/2013 - Legea lui IonuțHG nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân


Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 829 din 23.12.2013 (M.Of. nr. 829/2013).În vigoare de la 23.12.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.
Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (7), art. 6 alin. (5)art. 13, art. 39 alin. (7) şi (8)art. 43, art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (1) din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (1) şi (3)art. 91117 şi art. 27 alin. (1) din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) nerespectarea dispoziţiilor art. 33 şi 34 din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Art. 3.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoanele împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi al Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 4.
Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor,
Vladimir Alexandru Mănăstireanu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe

Bucureşti, 11 decembrie 2013.
Nr. 1.059.

ANEXĂ

Normele de aplicare a OUG nr. 155/2001 pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Întreaga responsabilitate penală și civilă pentru conținutul comentariilor aparține autorilor acestora. Comentariile nu reprezintă sub nicio formă poziția http://numaidanezi.blogspot.ro/